چمدان دست تو و ترس به چشمان من است ...

 

دلتنگی یک حالت گاه و بیگاه  نیست ... برای بعضی‌ها یک صفت است 

دلتنگمــ ...

 

/ 5 نظر / 72 بازدید
*

دانشمندان بعدها ثابت خواهند کرد که در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگ تر میشود..........

برای پری

برای بعضی ها هم دلتنگی یعنی چشمهایت را ببند و سرت راتکان تکان بده از روی ناچاری.از روی حسرت

باران

سلام شما وبلاگ دیگه ای بجز این دارین؟

دو کلام گدایی

درد پـهـلـو خـوب ... نـه بدتر شده این روزها چـهـره ی زهـرا چـه درد آور شده این روزها از سـر و وضـع پـریـشـان عـلـی فـهمیده اند خـانـه ی وی بی سر و همسر شده این روزها از بـغـل زهـرا و بـسـتـر هـمـتـراز هم شدند حـجـم زهـرای عـلـی کـمتر شده این روزها فاطمه قوتش نود روزست خونِ دل خوریست علـتـش ایـنـسـت گـر لاغـر شده این روزها گـریـه زهـرا بـرای بـی کـسـی حـیدر است درد ، عـلـی باشد که بی یاور شده این روزها هـی حـلالـیـت طـلب مـی کرد از اهل حرم یک کَمی حس کرده درد سر شده این روزها فـاطـمـه نـان دو روز بـعد خود را پخته بود بـهـر فـردای حسین پیراهنش را دوخته بود تقدیم به وبلاگ این روزها