نمایش پرندگان بود. هیچوقت این جور برنامه ها را خوش ندارم. پرنده های قشنگ را آورده بودند‍ و خدا میداند چطور تربیت کرده بودند که چه بگویند و از کجا به کجا پرواز کنند تا مردم برایشان دست بزنند و بعد دانه جایزه بگیرند. 

همان بالای محل نمایش توی آسمان پرنده های معمولی چرج میزدند و پرنده های غیرمعمولی را نگاه میکردند و حتمن غبطه میخوردند به دست نوازش مربی و دانه های خوشمزه و تشویق آدمها و نمیدانستند که آن طرف صحنه چه به روز آن پرنده ها آمده. یاد خودمان افتادم ...

 


/ 2 نظر / 62 بازدید
این روزها ...

این آهنگ هنوز برایم مثل روزهای اول است ...